Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondpodden

Aug 27, 2018

Petrusko besöker Didner & Gerge fonder och pratar med Henrik Andersson och Lars Johansson som förvaltar globalfonden. Kort om fondbolaget, förvaltarna och hur de arbetar med fonden. Samt en närmre titt på två bolag som fonden äger.


Aug 3, 2018

Här kommer du snart att hitta Fondpodden varje vecka!